Bij ons gaat zelfinzicht een stap verder. Via bewustwording van eigen kracht, talenten en valkuilen helpen wij mensen de juiste carrièrestappen te zetten.
Rob Bruins
Directeur
Rob Bruins

Directie Support 

In een veranderende wereld is het de uitdaging van elke organisatie om tijdig kansen te signaleren en veranderingen door te voeren.

 

U bent een succesvol ondernemer, met een duidelijke visie. Die visie is de grondslag voor uw succes. De praktijk wijst uit dat ondernemers vaak (te) lang werken vanuit die visie en hun eigen kader, waardoor kansen en veranderingen te laat of niet worden gesignaleerd. Hierdoor wordt rendement gemist. Of sterker nog, de boot wordt gemist, met alle gevolgen van dien.

 

Bruins Directie Support helpt ondernemers bij het tijdig signaleren van die veranderingen en kansen. Samen met ú zoeken we naar passende mogelijkheden en oplossingen. Door intensief met u in gesprek te gaan en te werken aan een verdere groei en professionalisering van uw bedrijf. De maatwerkoplossing die we gezamenlijk ontwikkelen, voeren we ook samen met u in, zodat het geborgd is binnen uw bedrijf.

 

Bent u op zoek naar dit inzicht en een hernieuwd stevig fundament onder uw bedrijf? Wij staan u graag terzijde.

 

Rob Bruins heeft 25 jaar ervaring in het begeleiden van familiebedrijven in de Agri & Food en werkt nauw samen met een team van specialisten, o.a. op het gebied van fusies en bedrijfsovernames.

 
foto team Bruins

Zoeken